70 88 77 582 w 34
wiślij sms o tresci WNIOSEK na 7393 (3.69 zł za sms)

Paczkomaty Inpost Międzyzdroje

Pożyczki i kredyty najlesze oferty przygotownee dla Ciebie

Paczkomaty Inpost Międzyzdroje

paczkomaty inpost

Paczkomaty bez pozwoleń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to krótkie obiekty budowlane. Na ich napisanie trzeba więc uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny przyzna im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a dodatkowo bankomatów czy mlekomatów. Obecnie będące paczkomaty postawione zostały bez pozwoleń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Stargard

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające cele jak paczkomat czy mlekomat mogą posiadać problemy. W szczególności dotkną one firmy Integer.pl, jaka jest właścicielem marki InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to obiekty budowlane. Aby je napisać, trzeba mieć pozwolenie. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok tenże się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Jeśli jednak zamknięty w nim wniosek został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny i inne wojewódzkie sądy administracyjne, więc spośród pewnością odbiłoby się to ujemnie na wzrostu sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to właśnie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, oddaną do pozostawiania także do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się jednak spośród ostatnim planem. Inni mówią, że konieczne są zmiany, bo decyzja nie podąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi innowacyjnych metody

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten zdecydował, że paczkomat umieszczono w sąsiedztwie chodnika, na obszarze przylegającym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie działalności budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i reportaży z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z dokumentami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor odwołał się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, że nie ma prawej definicji paczkomatu. Błąd jest jednocześnie przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, jakie powinny wykonywać tego standardu urządzenia. W jego ocenie miejsce go na płytach chodnikowych więc nie są roboty budowlane. Nie brał więc obowiązku uzyskania opinii o przyjęciu na platformę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował temat nie był spełniony takim biegiem sprawy. Jego oddaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. I oczywiście sytuacja przybyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Ten w sądzie z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Prawda nie podąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że zrobienie celu w ustalonym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może wynikać usytuowania konstrukcji, jaka stała przeprowadzona poza miejscem budowy, co może wynikać takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy bądź te paczkomaty oraz mlekomaty. Stąd same w odniesieniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy obejmować ich podanie oraz umieszczenie na placu z możliwym wykonaniem takich przystosowawczych robót budowlanych, takich jak np. podłączenie do ruchu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał i że paczkomatami zajmował się już WSA w Warszawie. W sądzie z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, że to co wtedy określone zostało przez ustawodawcę wprost, potrafi nie podążać za poprawiającą się rzeczywistością, technologiami, a dodatkowo potrzebami inwestycyjnymi. Ale nie oznacza to, że inne linie pracy budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez sensu bowiem definiuje pewne słowa w technologia na tyle uniwersalny i uniwersalny, aby mimo poprawiającej się rzeczywistości, nadal potrafiły one odnaleźć idealne zastosowanie do nowych rodzajów prac budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco czyli na myśl patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego oddaniem rozwój i rozwój cywilizacyjny pokazuje, że nie da się zamknąć każdego w jakimś katalogu. – Za chwilę wykaże się, że jesteśmy trochę nowego, jakiś obiekt spoza katalogu. Powinny być to wskazane przesłanki, na jednym poziomie ogólności, tylko z drugiej części na tyle jasne, by nie stanowiło faktów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, razem z art. 3 pkt 5 upb. Dzieli on punkty na oddane do czasowego stosowania w terminie suchszym od ich mocy technicznej, przewidziane do przeniesienia w tamto mieszkanie czy do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat zawiera się w tej kolejnej grupie. Też z ważnej powinny zniknąć po 180 dniach. Te dodatkowe, jeżeli są pracować dłużej, wymagają uzyskania dania na budowę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera zarządzającego w kancelarii JK, orzeczenia, co do role są wspólne z prawem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie cele jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie trzyma je wymóg uzyskania dania na budowę, i dobrze. Obiekty te pewnie są element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w tym dziale. Fakt, że stały wytworzone w własnym mieszkaniu a wyłącznie przywiezione do docelowej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie ma bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie przyjęło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na naturalnej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Nieco własne zdanie jest Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o których prowadzi przepis ze względu na nasze gabaryty odbiegają od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, jedynie te ważniejsze. Żeby naprawdę nie było, to w istocie każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale związany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to urządzenie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest wyposażeniem technicznym, jakie nie jest rysowane w ustalonym miejscu, lecz realizowane w fabryce. Jest on wysyłany na zajęcie jak gotowa funkcjonalna całość, która do zadania wymaga wyłącznie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Pierwszego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie różni się to od innych tego standardu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod uwagę zdecydowanie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, więc mocna by go porównać po prostu ze licznym gabarytowo meblem. To ciekawe porównanie doskonale oddaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w oznaczonym miejscu jak procesu budowlanego. Jeśli zawsze ten wniosek nie został uwzględniony przez Pierwszy Sąd Administracyjny i inne wojewódzkie sądy administracyjne, to odbiłoby się to ujemnie na wzrostu sieci paczkomatów – dodaje. Świadczyło to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w sądu do wszelkiego urządzenia, co pociągałoby za sobą wzrost kosztów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w oznaczonym pomieszczeniu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Stargard

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.